Aktualitások

 

 

 

Értesítünk minden kedves szülőt és érdeklődőt, hogy nyári ügyeletet az alábbi napokon tartunk:


2019. július 01. (hétfő) 8:00-10:00
2019. július 08. (hétfő) 8:00-10:00
2019. július 15. (hétfő) 8:00-10:00
2019. július 22. (hétfő) 8:00-10:00
2019. július 29. (hétfő) 8:00-10:00
2019. augusztus 05. (hétfő) 8:00-10:00
2019. augusztus 12. (hétfő) 8:00-10:00

 

 

 

***

 

 

Tájékoztatás

A 2019/2020. tanévre az általános iskolai első osztályokba történő beiratkozás időpontjai az alábbiak:

2019. április 11-én (csütörtökön) 8 órától 19 óráig,
2019. április 12-én (pénteken) 8 órától 18 óráig.
Helyszín: 2854 Dad, Fő út 33.

 

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

Az Nkt. 45. § (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A tanköteles korba lépő, azaz a 2013. augusztus 31-én, vagy az előtt született gyermekét a szülő a hirdetményben közzétett időpontban köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt (az EMMI rendeletben foglalt eljárásrend szerint). A jelentkezés elutasítása esetén a szülő az Nkt. 37. § (2)-(3) bekezdése értelmében jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be fellebbezési kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül az adott intézmény fenntartójához.

Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító iskola). A kötelező felvételt biztosító iskolák körzeteiről és a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzeteiről a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala, mint megyeszékhely szerinti járási hivatal 2019. február 28-án Tájékoztatót tett közzé saját, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal honlapján.

Az EMMI rendelet 21. § (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget az óvoda igazolja.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a körzet meghatározás nem érinti a szülő szabad iskolaválasztáshoz való jogát.
Azonban amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.


Kérem a kedves szülőket, hogy a jelzett napokon tegyenek eleget gyermekük beíratásával kapcsolatos kötelezettségüknek!

 

 

***

 

 

 

 

***

 

 

 

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy

életének 97. évében hazatért teremtő Urához

 

Pethő Incéné

sz. Staszny Margit

 

a Dadi Református Iskola Kerámia-diplomás tanára.

Temetése 2019. március 9-én, szombaton 10:30-kor lesz a dadi katolikus ravatalozóból.

 

 

 

Pethő Incéné

sz. Staszny Margit 1922-2019 

1922. október 18-án született Csáktornyán. Tanítói végzettséget 1942. május 7-én szerzett Esztergomban. Pályája kezdetén több helyen tanított (Doborgaz, Margitmajor, Neszmély,, Tardos, Fertőd, Baj), 1957-ben került Dadra. Az alsó tagozat 1-3. osztályával kezdett, majd az alsó tagozatban tanított 1966-ig. Nagyon egyszerű tárgyi feltételek mellett (az osztályokban olajos padló, lavóros kézmosás, fával, vagy olajjal fűtés, stb.), összevont osztályokban folyt a tanítás. Mégis sikerült a kollégáival és a gyerekekkel megszerettetni az iskolát, és a tudást átadni. Ezt elsősorban módszertani ismereteivel, gyerekszeretetével, szelídségével, kedvességével tudta elérni. Nem volt még akkor óvoda, az iskola kezdetben a családot, a tanító néni az édesanyát jelentette a kicsiknek. Le tudott hajolni a gyerekekhez megsimogatni, vagy megpirongatni őket. Rengeteget mesélt állatokról, mesebeli erdőről, iskoláról. Soha nem fogyott ki a kedves történetekből, játékokból, énekekből. Kézügyességével, ötleteivel szép rajzokat, kézimunkákat készítettek. Mindezzel példát mutatott kollégáinak, segítette, motiválta őket.

1966-ban lett az iskola igazgatója. Ezután a felső tagozatban tanított magyart és éneket. Énekkart vezetett, felléptek a falusi ünnepségeken.  Színdarabokat tanított be az iskolásoknak, fiataloknak. Ő vezette a falusi könyvtárat is, ahol szakköröket, kézimunka foglalkozásokat, ismeretterjesztő előadásokat szervezett az érdeklődőknek. A falu minden fontos rendezvényén ott volt, elsősorban szervezőként. Férjével, aki első számú segítője volt, szervezték az úttörő megmozdulásokat, táborokat, kirándulásokat, sok élményt adva ezzel a tanulóknak.

Kollégáival (a természetes tekintélyt megőrizve) baráti viszonyt ápolt. Mindig emberségesen segített, támogatott. Mindenkiben meglátta a tehetséget., és olyan irányba terelte, hogy ezt tudja érvényesíteni. Közben házat építettek, ápolta idős szüleit, majd férjét is, egyengette gyermekei útját. Szerette a falut, a falubeliekkel egy nyelvet beszélt, mindenki tisztelte és becsülte. Talpig ember volt!

1976-ban átadta igazgatói feladatait. miután nyugdíjba vonult sem hagyta el iskoláját. Még több éven keresztül visszajárt helyettesíteni.

Az iskoláért, faluért végzett tevékenységéért 2003-ban Dad Községért díjat kapott. Élete során a következő diplomafokozatokat kapta:  Ezüst, Arany, Gyémánt, Rubin, és 2017-ben a Kerámia diplomát.

mind kollégái, mind tanítványai nevében megköszönjük mindazt az áldozatos munkát, értéket, tudást, emberséget, amit átadott nekünk.

Nyugalma legyen békés, emléke áldott!

„Egy tanár megfogja a kezed,
megnyitja elméd,
és megérinti szíved!”

Baranya Dezsőné
címzetes igazgató

 

  

 

 

 

 

 

***

 

 

 

 

 

 

***

 

 

 

Tisztelt Szülők!


Tájékoztatjuk Önöket november elején zajló eseményeinkről:
 

  • 2018. október 26-án, pénteken 9:00 órára várja a védőnő oltásra a 6. osztályos tanulókat. Kísérő: Schrantz Zsolt.

  • Az őszi szünet utolsó napján, 2018. november 4-én, vasárnap 17:00 órától az Abigél című előadás megtekintésére kerül sor az Operett színházban.

  • 2018. november 5-én, hétfőn, a szünet utáni első tanítási napon 13:00-17:00 óra között lesz a szokásos őszi papírgyűjtés.

  • 2018. november 6-án, kedden Schirilla György hívja futásra tanulóinkat. 13:00 órakor a beköszönő táblánál várja őt 30 tanulónk Schrantz Zsolt vezetésével. Az iskolába érkezve ünnepi beszédet mond, majd a 30 tanulóval körbefutják a falut.

  • 2018. november 7-én, szerdán kezdődik az iskolafogászati szűrés. Ezen a napon a 2. majd az 1. osztályosok szűrésére kerül sor.

  • 2018. november 9-én, pénteken 9:00 órakor oltják a lányokat HPV vírus ellen.

  • 2018. november 10-e, szombat munkanap, a november 2-i pihenőnap ledolgozása történik pénteki órarend szerint.

  • 2018. november 12-én, hétfőn délelőtt Kovács Márta fényképész készíti a karácsonyi képeket.
     

 

Menetrend 2018/2019-es tanév

  

KNYKK Zrt. Járat, Oroszlány - Dad

 

Oroszlány, Táncsics u. (Lujza)      

7:05

Oroszlány, Táncsics út (Fincsi)      

7:10

Oroszlány, Dózsa György út    

7:13

Oroszlány, Dózsa György út (Gizella)

7:15

Dad, Református Iskola

7:30

 

1. ford. (Bak Imre, tel.: 06 20 388 -2160 )

 

Kömlőd, Határ u           

7:00

Dad, Református Iskola

7:07

Császár

7:15

Dad, Református Iskola

7:22

Kömlőd, Polgármesteri hivatal            

7:30

Dad, Református Iskola

7:38

 

2. ford. (Kunkli Ferenc, tel.: 06 20 3535-290)

 

Bokod, Kis utca

7:00

Bokod, Templom

7:02

Bokod, Hörpintő

7:04

Dad, Református Iskola             

7:08

Szákszend

7:15

Dad, Református Iskola             

7:22

Kömlőd, Polgármesteri hivatal

7:30

Dad, Református Iskola             

7:.38

 

 

A hazaszállítás Császárra és Szákszendre 15: 40-kor, Oroszlányra és Kömlődre 16 órakor történik.

 Az első tanítási napon, szeptember 3-án a hazaszállítás 13 órakor kezdődik.

 

***

 

Tisztelt Szülők!

 

2018. szeptember 01-től az egyszeri étkezés (ebéd) díja 320,-Ft=/nap,
a háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) díja 470,-Ft/nap.

 

***

 

Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek!

 

Lassan vége a nyári szünetnek, ezért néhány tájékoztatást küldünk Önöknek/Nektek a tanévkezdéssel kapcsolatban.

Az iskola épületeinek felújítása/korszerűsítése/bővítése a tervezett ütem szerint halad, a tanévkezdést nem befolyásolja. Viszont, az építkezési folyamatok bizonyos óvintézkedéseket igényelnek, megértésüket köszönjük:

 

 

· A Magvető tábor ebben a tanévben elmarad.

· Iskolánk a 2018/2019-es tanévnyitó és hálaadó Istentiszteletét rendhagyó módon 2018. szeptember 3-án      (hétfőn) 8:00-kor tartja a református templomban. 7:45-kor gyülekezünk a templomudvaron.

 

Megjelenés ünneplő ruhában, iskolai nyakkendőben. Az elsősök és az újonnan beíratott gyerekek ünnepélyes eskütételén kerül sor nyakkendőik felkötésére.

 

Értesítjük a tisztelt Szülőket, hogy a tankönyvosztást is ezen a napon a tanévnyitó után, tehát 2018. szept. 3-án, hétfőn reggel tartjuk a tanulók osztálytermeiben. 

A tanévnyitó és tankönyvosztás után, három osztályfőnöki órával folytatjuk az első tanítási napot. Az ebédeltetést követően 13:30-tól kezdjük bejáró tanulóink hazaszállítását.

 

Kérjük a tisztelt Szülőket, hogy a különböző kedvezményekre jogosító igazolásokat a tanévnyitó ünnepély után, de legkésőbb szeptember 10-re mindenki hozza be az IKSZT-ben (Dad Kossuth út 11.), működő irodába.

- 3 vagy több gyermekes családok esetében az emelt összegű családi pótlékot igazoló MÁK igazolás, vagy lakossági folyószámla kivonat

-  Tartósan beteg gyermek esetében a szükséges orvosi papír másolata

-  Rendszeres Gyermekvédelmi támogatásban részesülők esetében a Jegyző által kiállított hivatalos igazolás.

 

Az iskolajárat a 2018/19-es tanévben is biztosított, melynek menetrendjét a tanévnyitón kapják meg tanulóink. A járat 2018. szeptember 3-án indul először, melynek menetrendjéről weblapunkon  (www.dadirefi.hu) tájékozódhatnak a tanévnyitó előtti napokban.

 

Kérjük a kedves Szülőket, hogy a tanév zökkenőmentes indítása érdekében a mellékelt nyilatkozatokat kitöltve szíveskedjenek az IKSZT-ben (Dad Kossuth utca 11.), működő irodában leadni, vagy a helyszínen kitölteni a tanévnyitó, ill. tankönyvosztás után.

 

Dad, 2018. augusztus 17.

Áldás, békesség

 

Bogyóné Handzsuk Szidónia
igazgató

 

 

NYILATKOZATOK letöltése itt >>>

 

………………………………………………………………………………………

 

 

NYILATKOZAT

A 2018/2019-es tanévre

 

………………………………………………………………………………( gyermek neve, osztálya)

nevű gyermekem részére az alábbiak szerint tartok igényt:

 

1-4. osztály napközi                                                                             igen*                                      nem*

 

1-4. osztály

egyszeri étkezés (ebéd)                                                                        igen*                                      nem*

 

1-4. osztály

napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna)                                   igen*                                      nem*

 

5-8. osztály tanulószoba:                                                                      igen*                                      nem*

 

5-8. osztály

napi egyszeri étkezés (ebéd):                                                                igen*                                      nem*

 

5-8. osztály

napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna):                                  igen*                                      nem*

 

* Kérjük a csillaggal megjelöl sorokban a megfelelő választ aláhúzni!

 

Dátum: 2018…….

 

…………………………………

Szülő aláírása

 

 

 

………………………………………………………………………………………

 

 

NYILATKOZAT

A 2018/2019-es tanévre

 

 ………………………………………………………………………………( gyermek neve, osztálya)

nevű gyermekem részére az alábbiak szerint tartok igényt az iskolajáratra:

 

ISKOLAJÁRAT

·  indulás  ( honnan)         Bokod*         Kömlőd *       Császár*          Szákszend*        Oroszlány*

· milyen napokon:

 

reggel:                   hétfő    kedd     szerda      csütörtök        péntek

délután:                 hétfő    kedd     szerda      csütörtök        péntek

 

* Kérjük a csillaggal megjelöl sorokban a megfelelő választ aláhúzni!

 

A lakhely szerinti településen, az iskolajáratra való felszállás előtt (iskolába induláskor), és leszállás után (iskolából lakóhelyre érkezéskor) a bejáró gyermekért a szülő vállalja a felelősséget.

 

Dátum: 2018. …………………….

……………………………………………..

szülő aláírása

 

 

………………………………………………………………………………………

 

 

NYILATKOZAT

A 2018/2019-es tanévre

 

………………………………………………………………………………( gyermek neve, osztálya)

Aláírásommal igazolom, hogy a szabadon választott tantárgyat (2-4. és 6-7. évfolyamon dráma, 4-5. évfolyamon egyházi ének, 7. évfolyamon hittan), valamint az 1. osztályban a mozgásos tehetséggondozást elfogadom. 

 

Dátum: 2018. …………………….

……………………………………………..

szülő aláírása

 

 

 

………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

NYILATKOZAT

 

……………………………………………………( gyermek neve, osztálya)

 

Hozzájárulok, hogy gyermekemről az iskolai programokon / rendezvényeken készült képek, videók az iskola weblapján (www.dadirefi.hu) megjelenjenek.

Dátum: 2018. …………………….

……………………………………………..

szülő aláírása

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………

 

 

 

***

 

 

 

A Dadi Református Iskola pályázatot hirdet


földrajz, rajz, ének, kémia, informatika, technika szakos,

és 2 csoport tanulószobai
tanári állás betöltésére.
 

A munkaviszony időtartama: határozott idejű
Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő vagy teljes munkaidő (több szak esetén)
Pályázati feltételek: szakirányú felsőfokú pedagógus végzettség
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

 

 

- erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló lap
- végzettséget igazoló oklevél másolata
- fényképes szakmai önéletrajz.


A munkakör legkorábban: 2018.08.21.napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje 2018. augusztus 10.
 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt

Bogyóné Handzsuk Szidónia intézményvezető nyújt, a 34/470-070 vagy 20/337-1167-es telefonszámon.
 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

 

- postai úton a Dadi Református Egyházközség

  Általános Művelődési Központja

  2854 Dad, Fő út 37. címére történő megküldésével
- elektronikus úton refi@dad.hu e-mail címre.

 

 

 

Taneszközök a 2018/2019-es tanévre

 

 

1. osztály
       
Tantárgy: Református hittan Pedagógus neve: Kovácsné Gombos Tímea
Taneszközök: Tankönyv    
Munkafüzet    
tantárgy Magyar pedagógus neve: Kovácsné Rokosz Etelka
Taneszközök: 2 db vonalas füzet - 14-32 számú, 1 db vonalas füzet -12-32 számú, 1 db piros-kék postairón    
tantárgy matematika    
Taneszközök: 2 db négyzetrácsos füzet, 1 doboz piros-kék számolókorong, 1 csomag számolópálcika    
tantárgy rajz    
Taneszközök: 40 db rajzlap (félfamentes, famentes-vegyesen), A/4 rajztábla, 1 db gyűjtődosszié, 12 színű vízfesték, 3 db ecset (vékony, közepes, vastag), ecsettál, kicsi rongy , 12 színű színes ceruza, cipősdoboz    
tantárgy technika    
Taneszközök: 2 db ragasztó (1 stift, 1 technokol), natúr gyurma, 10 db hurkapálca, olló (balkezeseknek balkezes olló)    
tantárgy testnevelés    
Taneszközök: fekete rövidnadrág, váltó zokni (fehér), tornacipő (lehetőleg NE tépőzáras), melegítő    
egyebek:  2 csomag írólap, tolltartó, 3 db HB-s grafitceruza, 1 db puha radír, 1 kicsi vonalzó, faragó, 1db simalapú füzet, 1db hangjegyfüzet, 12 színű filctoll,     
tisztasági csomag kicsi pohár, törölköző, 2 cs papír zsebkendő, 2 vécépapír, 1 cs szalvéta    
       
2. osztály
       
Tantárgy: Református hittan Pedagógus neve: Kovácsné Gombos Tímea
Taneszközök: Tankönyv    
  Munkafüzet    
tantárgy magyar Pedagógus neve: Kicsák Tamásné
Taneszközök: 3 db vonalas füzet (16-32)    
tantárgy matematika    
Taneszközök: 2 db négyzetrácsos füzet    
tantárgy rajz    
Taneszközök: 40 db rajzlap (fele famentes, fele félfamentes),  A/4 rajztábla,  2 db gyűjtődosszié,  12 színű vízfesték, 3 db ecset (vékony, közepes, vastag), ecsettál, törlőrongy,  cipősdoboz a tárolá    
tantárgy technika    
Taneszközök: színes papír készlet, ragasztó, natúr gyurma, 10 db hurkapálcika, olló    
tantárgy ének Pedagógus neve:  
Taneszközök: 1 db 36-16 hangjegy füzet    
tantárgy testnevelés Pedagógus neve:  
Taneszközök: fekete rövidnadrág, váltó zokni (fehér), tornacipő, melegítő    
tantárgy      
Taneszközök:        1 db sima füzet    
1 db bármilyen üzenőfüzet    
2 csomag írólap    
Tisztasági csomag:    Tolltartóba:  
kicsi pohár, törölköző, 2 cs papír zsebkendő, 2 WC papír, 1 cs szalvéta    
       
3. osztály
       
Tantárgy: Református hittan Pedagógus neve: Kovácsné Gombos Tímea
Taneszközök: Tankönyv    
  Munkafüzet    
Tantárgy: Matematika, magyar, rajz, technika, ének Pedagógus neve: Mohosné Rév Anita
Taneszközök: 2 db négyzetrácsos füzet    
  1 db hosszú vonalzó    
  1 db kicsi vonalzó a tolltartóba    
  3 db 12-32-es vonalas füzet    
  1 db 36-16 hangjegy füzet    
  1 db bármilyen füzet üzenőnek    
  50 db A/4-es rajzlap (30 db famentes, 20 db félfamentes)    
  12 színű vízfesték    
  12 színű filctoll    
  3 db különböző vastagságú ecset    
  1 db ecsettál    
  a tavalyról maradt tempera    
  1 db A/4-es rajztábla    
  2 db mappa     
  2 cs írólap    
  olló    
  ragasztó    
  1 cs négyzet alakú színes origamilap vagy hajtogatólap    
  Technika csomagot nem kérűnk!    
  12 színű színesceruza    
  2 db grafitceruza    
  1 db piros-kék postairón    
  1 db kék golyóstoll    
  faragó    
  radír    
Egyéb: 2 guriga WC papír    
  1 cs szalvéta     
  papírzsebkendő    
  pohár    
  törölköző    
tisztasági csomag kicsi pohár, törölköző, 2 cs papír zsebkendő, 2 vécépapír, 1 cs szalvéta    
       
4. osztály
       
Tantárgy: magyar: olvasás, nyelvtan, fogalmazás Pedagógus neve: Hajósné Szabó Emőke
taneszköz 6 db 21-32 számú vonalas füzet    
tantárgy matematika    
taneszköz 2 db 87-32 számú négyzetrácsos füzet    
tantárgy ének-zene    
taneszköz 1 db 36-16 hangjegyfüzet    
tantárgy rajz, technika    
taneszköz 12 színű filctoll    
  50 db A/4-es rajzlap (ebből 30 famentes)    
  2 db HB-s vagy B-s ceruza    
  2 db mappa (jó a tavalyi is)    
  radír, faragó    
  1 db rajztábla (jó a tavalyi)    
  rövid vonalzó    
  12 színű vízfesték    
  1 db kék golyóstoll    
  3 különböző méretű ecset    
  12 színű színes ceruza    
  6 színű tempera (jó a tavalyi)    
  1 db körző    
  1 db piros-kék ceruza    
  olló    
  ragasztó    
  1 cs színes origamilapok (ne a legkisebb)    
  1 cs gyurma    
  1cs írólap    
  1 db hosszú vonalzó    
  1 db derékszögű vonalzó    
tantárgy angol Pedagógus neve:  Rokosz Márta
taneszköz 1 db szótárfüzet    
Tantárgy: Református hittan Pedagógus neve: Kovácsné Gombos Tímea
Taneszköz: Tankönyv    
  Munkafüzet    
Tantárgy: Egyházi ének Pedagógus neve: Kovács Tamás
Taneszköz: református énekeskönyv    
  1 db kottás füzet    
Tantárgy: Testnevelés Pedagógus neve: Schrantz Zsolt
  fehér póló, sötét rövidnadrág, fehér zokni, tornacipő, használt tréningruha     
tisztasági csomag Törölköző, pohár, 2 guriga WC papír, 1 cs szalvéta    
       
5. osztály
       
Tantárgy: Irodalom Pedagógus neve: Sárköziné Csonka Zita
Taneszköz 2 db vonalas füzet 21-32 számú    
tantárgy Nyelvtan  Pedagógus neve: Sárköziné Csonka Zita
Taneszköz 2 db vonalas füzet 21-32 számú    
tantárgy Történelem Pedagógus neve: Sárköziné Csonka Zita
Taneszköz 2 db vonalas füzet 21-32 számú    
tantárgy Matematika Pedagógus neve: Varga Lászlóné
Taneszköz 3 db kisméretű négyzetrácsos füzet    
  1 db sima lapú füzet    
  körző    
  papírszögmérő    
  3 db vonalzó    
tantárgy angol Pedagógus neve: Rokosz Márta
Taneszköz 2 db  vonalas füzet 21-32 számú    
  1 db szótár füzet    
Tantárgy: Református hittan Pedagógus neve: Kovácsné Gombos Tímea
Taneszközök: Tankönyv    
  Munkafüzet    
  Biblia    
Tantárgy: Egyházi ének Pedagógus neve: Kovács Tamás
Taneszközök: református énekeskönyv    
  1 db kottás füzet    
Tantárgy: Rajz Pedagógus neve:  
Taneszközök 40 db A/4 rajzlap    
  Vízfesték ( jó a tavalyi is)    
  Tempera festék (jó a tavalyi is)    
  3 ecset (vékony, közepes, vastag) jó a tavalyi is, ecsettálnak 2-3 dl-es konzervdoboz vagy eldobható befőttes üveg    
  3B - 9B közötti puhaságú rajz ceruza 2db, ceruzafaragó    
  radír    
  színes ceruzák    
  ragasztó,  2 db vonalzó, körző    
tantárgy ének Pedagógus neve:  
taneszköz 1 db 36-16 hangjegy füzet    
       
6. osztály
       
Tantárgy: Irodalom Pedagógus neve: Sárköziné Csonka Zita
Taneszköz 2 db vonalas füzet 21 32 számú    
tantárgy Nyelvtan  Pedagógus neve: Sárköziné Csonka Zita
Taneszköz 2 db vonalas füzet 21 32 számú    
tantárgy történelem Pedagógus neve: Sárköziné Csonka Zita
Taneszköz 2 db vonalas füzet 21 32 számú    
tantárgy Matematika Pedagógus neve: Varga Lászlóné
Taneszköz 3 db kisméretű négyzetrácsos füzet    
  1 db sima lapú füzet    
  szögmérő    
  3 db vonalzó    
  körző    
tantárgy angol Pedagógus neve: Rokosz Márta
Taneszköz 2 db vonalas füzet 21-32 számú    
  1 db szótárfüzet    
Tantárgy: Református hittan Pedagógus neve: Kovácsné Gombos Tímea
Taneszközök: Tankönyv    
  Munkafüzet    
  Biblia    
Tantárgy: Rajz Pedagógus neve:  
Taneszközök 40 db A/4 rajzlap    
  Vízfesték ( jó a tavalyi is)    
  Tempera festék (jó a tavalyi is)    
  3 ecset (vékony, közepes, vastag) jó a tavalyi is, ecsettálnak 2-3 dl-es konzervdoboz vagy eldobható befőttes üveg    
  3B - 9B közötti puhaságú rajz ceruza 2db, ceruzafaragó    
  radír    
  színes ceruzák    
  ragasztó,  2 db vonalzó, körző    
tantárgy ének Pedagógus neve:  
taneszköz 1 db 36-16 hangjegy füzet    
       
7. osztály
       
Tantárgy: Matematika Pedagógus neve: Varga Lászlóné
Taneszközök: 2 db négyzetrácsos füzet    
  1 db  sima lapú füzet    
  geometria felszerelés: vonalzók-egyenes, egyenlő szárú, derékszögű, körző, szögmérő    
  5 ív mm papír    
Tantárgy: Irodalom Pedagógus neve: Sárköziné Csonka Zita
Taneszközök: 2 db vonalas füzet 21 32 számú    
Tantárgy: Nyelvtan  Pedagógus neve: Sárköziné Csonka Zita
Taneszközök: 2 db vonalas füzet 21 32 számú    
Tantárgy: történelem Pedagógus neve: Sárköziné Csonka Zita
Taneszközök: 2 db vonalas füzet 21 32 számú    
Tantárgy: Fizika Pedagógus neve: Varga Lászlóné
Taneszközök: 1 db kisméretű négyzetrácsos füzet    
tantárgy angol Pedagógus neve: Rokosz Márta
Taneszköz 2 db vonalas füzet 21-32 számú    
  1 db szótárfüzet    
Tantárgy: református hittan Pedagógus neve: Kovács Tamás
Taneszközök: Tankönyv    
  Munkafüzet    
  Megtaláltuk a Messiást - könyv    
  Biblia    
Tantárgy: Rajz Pedagógus neve:  
Taneszközök 40 db A/4 rajzlap    
  Vízfesték ( jó a tavalyi is)    
  Tempera festék (jó a tavalyi is)    
  3 ecset (vékony, közepes, vastag) jó a tavalyi is, ecsettálnak 2-3 dl-es konzervdoboz vagy eldobható befőttes üveg    
  3B - 9B közötti puhaságú rajz ceruza 2db, ceruzafaragó    
  radír    
  színes ceruzák    
  ragasztó,  2 db vonalzó, körző    
tantárgy ének Pedagógus neve:  
  1 db 36-16 hangjegy füzet    
       
8.osztály
       
Tantárgy: történelem  Pedagógus neve: Sárköziné Csonka Zita
Taneszközök: 2 db vonalas füzet 21 32 számú    
tantárgy Fizika Pedagógus neve: Varga Lászlóné
Taneszközök: 1 db kisméretű négyzetrácsos füzet    
tantárgy Matematika Pedagógus neve: Bogyóné Handzsuk Szidónia  és Varga Lászlóné
Taneszközök: 3 db kisméretű négyzetrácsos füzet    
  geometria felszerelés: vonalzók-egyenes, egyenlő szárú, derékszögű, körző, szögmérő    
  5 ív mm papír    
tantárgy angol Pedagógus neve: Rokosz Márta
Taneszköz 2 db vonalas füzet 21-32 számú    
  1 db szótárfüzet    
Tantárgy: református hittan Pedagógus neve: Kovács Tamás
Taneszközök: Tankönyv    
  Munkafüzet    
  Megtaláltuk a Messiást - könyv    
  Biblia    
tantárgy Magyar Pedagógus neve:  
taneszköz 3 db kisméretű 21-32 számú vonalas füzet    
Tantárgy: Rajz Pedagógus neve:  
Taneszközök 40 db A/4 rajzlap    
  Vízfesték ( jó a tavalyi is)    
  Tempera festék (jó a tavalyi is)    
  3 ecset (vékony, közepes, vastag) jó a tavalyi is, ecsettálnak 2-3 dl-es konzervdoboz vagy eldobható befőttes üveg    
  3B - 9B közötti puhaságú rajz ceruza 2db, ceruzafaragó    
  radír    
  színes ceruzák    
  ragasztó,  2 db vonalzó, körző    
tantárgy ének Pedagógus neve:  
taneszköz: 1 db 36-16 hangjegy füzet    

 

 

 

 

 

Kedves Szülők!


Értesítjük Önöket, hogy a nyár folyamán, 2018. július 2-től augusztus 23-ig

hétfőnként 8 és 10 óra között ügyeleti órákat tartunk

a Fő utca 25. szám alatti alsó iskola ideiglenes irodájában.
Telefonszám: 06-34-580-012
 

Az elmaradt étkezési- és sporttagdíjak, valamint az úszás díjának befizetésére is ezen ügyeleti napokon van személyesen lehetőség, vagy az elmaradás átutalással egyenlíthető ki.
Iskolánk számlaszáma: Pannon Takarék Bank Zrt. 63300130-11006134-00000000
 

A következő tanévre vonatkozó felszerelések listáját augusztusban találják honlapunkon.
 

Isten gazdag áldását kérem a nyári szünet idejére is családjukra!

Áldás békesség!

 

 

 

 

 

 

2017/2018 tanév  >>>

2016/2017 tanév  >>>

2015/2016 tanév  >>>

2014/2015 tanév  >>>

2013/2014 tanév  >>>

 

Dadi Református Általános Iskola  -  2013